Call
+1 111 111 1111
Yhteys
shop@example.com
Store info

Mon-Fri, 9am-5pm

Directions

1005 Langley St

Victoria, BC V8W 1V7

1005 Langley St

Victoria, BC V8W 1V7

Mon-Fri, 9am-5pm

REKISTERISELOSTE

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24§:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä:
Luoto-tuotteet
Sahantie 26
21500 Piikkiö

2. Rekisteristä vastaa:
Luoto-tuotteet /Mia Peltola, info@luotocosmetics.fi

3. Rekisterin nimi:
Luoto cosmetics asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus, tietojen poistaminen ja asiakkaan tietojen käytön lopettaminen:
Rekisteriä käytetään Luoto cosmetics -verkkokaupan asiakasrekisteriä varten.

Asiakasrekisteriä käytetään asiakaskontaktien hoitamiseen, tilausten käsittelyyn, laskutukseen ja asiakassuhteeseen liittyvää tiedottamista varten.

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja pyytää poistamaan tiedot rekisteristä sekä pyytää lopettamaan tiedottaminen.

5. Kuvaus rekisterin tiedoista:
Asiakasrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on antanut Luoto cosmetics-tilausta varten.

Rekisteritietoja: nimi, lähiosoite, sähköpostiosoite, puhelin.

6. Tietojen luovutus:
Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Luoto-tuotteilla on oikeus luovuttaa asiakasta koskevia tietoja viranomaisten käyttöön, mikäli asiakas on toiminut lain ja hyvän tavan vastaisesti.

7. Rekisterin suojaus:
Asiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisteristä vastaavan tahon järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmistolla. Pääsy rekisteritietoihin on vain rekisteriasioista vastaavalla tai henkilöllä, joka on saanut erityisluvan. Tiedot ovat suojatussa, salasanalla varmistetussa ympäristössä.

8. Rekisteröidyn muutokset

Rekisteröidyn tietoja on oikeus kieltää käyttämästä suoramainontaan, etämyyntiin ym. muuhun suoramarkkinointiin. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon poistamiseksi ja korjaamiseksi.

9. Facebook-painikkeet

Facebook-painikkeiden käyttötiedot lähetetään Facebook-palveluun.